Thủ tục công chứng
Thủ tục công chứng
 Dịch vụ công chứng
Dịch vụ công chứng
 Biểu mẫu công chứng
Biểu mẫu công chứng
 Phí công chứng
Phí công chứng
Nhận hồ sơ qua mạng
Nhận hồ sơ qua mạng
 Văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
  • Trọng Nghĩa - 0903667997
    yms
  • Quốc Dũng - 0908447384
    yms
  • Thế Vinh-0918765909
    yms
Hotline: 0903706870
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 4 TPHCM

19/09/2012 4:51:10 CH


 

Phòng Công chứng số 4 Tp.Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 02/QĐ-UB ngày 09/1/2002 của UBND Tp.Hồ Chí Minh. Phòng Công chứng số 4, Tp.Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở Phòng Công chứng số 4, Tp.Hồ Chí Minh đặt tại số 25/5 đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại    : 028.38117593; 028.38117594; 028.38117595

Fax                  : 028.38117592.

Email              :phongcongchungso4hcm@gmail.com

I . VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

·         Trưởng phòng:             NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

 

·         Phó trưởng phòng:        HOÀNG TRỌNG NGHĨA

 

·         Công chứng viên:         - NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

- HOÀNG TRỌNG NGHĨA

- HÀ THANH TẶNG

- NGUYỄN PHONG LAN

- QUẢN HUY PHƯƠNG

- PHAN THẾ VINH

- ĐỖ QUỐC DŨNG

- TẠ HOÀNG ANH

- HOÀNG THỊ KIM TUYẾN

VÕ PHƯỚC LỘC

- NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

- HỒ XUÂN HƯƠNG


·          Bộ phận nghiệp vụ

·          Bộ phận kế toán

·          Bộ phận thu ngân

·          Bộ phận lưu trữ

·          Bộ phận bảo vệ

    

1. Trưởng phòng Công chứng :

 - Là người đại dịên theo pháp luật của Phòng Công chứng do chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh về toàn bộ hoạt động của Phòng. Trưởng  phòng đồng thời là công chứng viên.

2. Phó trưởng phòng công chứng :

            - Là người giúp trưởng phòng thực hiện việc quản lý, chỉ đạo hoạt động của cán bộ, công chức trong đơn vị. Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của đơn vị khi trưởng phòng vắng mặt, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và hành chính của công chứng viên, chuyên viên, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó trưởng phòng đồng thời là công chứng viên.

            3. Công chứng viên :

            - Công chứng viên là người trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng của nhân dân, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng phòng, chịu trách nhiệp trước lãnh đạo phòng  và trước pháp luật về hoạt động công vụ của mình;

            - Khi thực hiện công việc công chứng, Công chứng viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công chứng và các vản bản pháp luật có liên quan;

            - Có nghĩa vụ rà soát, nghiên cứu, đề xuất để kiến nghị, sửa đổi, sbổ sung hoàn thiện các quy trình thủ tục trong hoạt động công chứng.

            4. Bộ phận nghiệp vụ :

            - Là người giúp việc cho Công chứng viên, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo đơn vị giao, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ cho lãnh đạo đơn vị và các Công chứng viên..

            5. Bộ phận kế toán :

            - Là người giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong công tác tài chính, thu chi. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực tài chính các các nhiệm vụ do lãnh đạo đơn vị giao.

            6. Bộ phận thu ngân :

            - Chịu trách nhiệm việc thu lệ phí và phí công chứng, cho số công chứng, đóng dấu và vào sổ công chứng các vản bản công chứng đã được Công chứng viên chứng nhận. Bộ phận thu ngân chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo đơn vị.

            7. Bộ phận lưu trữ :

            - Chịu trách nhiệm về việc bảo quản chặt chẽ, thực hiện các biện pháp an toàn đối với hồ sơ công chứng. Giúp lãnh đạo đơn vịtrong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc công chứng, cấp bản sao công chứng.  

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 4, TP.HỒ CHÍ MINH:

A. Chức năng :

- Thông qua hoạt động công chứng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự, thương mại và các quan hệ xã hội khác, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

B. Nhiệm vụ:

- Chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng;

- Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng , nhiệm vụ của phòng công chứng số 4 do Ban giám đốc Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh giao;

- Hàng năm xây dựng chương trình và kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu chi, và báo cáo thanh quyết toán theo quy định;

- Quản lý công tác cán bộ, công chức và quản lý tài sản, hồ sơm tài liệu lưu trữ của đơn vị;

- Tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
icon Nội dung liên quan
icon ĐỊA CHỈ CHI CỤC THUẾ VÀ PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG CỦA 24 QUẬN HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ
Videos