Công chứng viên: Hoàng Trọng Nghĩa

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2004

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903667997

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 101

Địa chỉ Mail: Htnghia70@yahoo.com.vn; trongnghia@phongcongchung4tphcm.vn