Công chứng viên: ông Tạ Hoàng Anh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2009

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0906996364

Điện thoại cơ quan:

Địa chỉ Mail: Tahoanganh2010@yahoo.com