Thủ tục công chứng
Thủ tục công chứng
 Dịch vụ công chứng
Dịch vụ công chứng
 Biểu mẫu công chứng
Biểu mẫu công chứng
 Phí công chứng
Phí công chứng
Nhận hồ sơ qua mạng
Nhận hồ sơ qua mạng
 Văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
  • Trọng Nghĩa - 0903667997
    yms
  • Quốc Dũng - 0908447384
    yms
  • Thế Vinh-0918765909
    yms
Hotline: 0903706870
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng

Ủy quyền

icon_news
Lập hợp đồng ủy quyền/ giấy ủy quyền tại cơ quan công chứng của nước ngoài
Nếu không thể đến Đại sứ quán hay lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại thì người ủy quyền có thể làm Hợp đồng/giấy ủy quyền tại cơ quan công chứng tại nước sở tại và văn bản này phải được gởi đến Đại sứ quán hay lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia này hợp pháp hóa lãnh sự.
icon_news
Thẩm quyền chứng nhận hợp đồng ủy quyền/ giấy ủy quyền ở nước ngoài
Người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài có thể liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại để yêu cầu chứng nhận hợp đồng/giấy ủy quyền.
icon_news
Hợp đồng ủy quyền là gì?
Theo Điều 581 BLDS năm 2005: Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
icon_news
Chấm dứt hợp đồng ủy quyền
Theo Điều 589 BLDS năm 2005: Hợp đồng ủy quyền chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Hợp đồng ủy quyền hết hạn; 2. Công việc được ủy quyền đã hoàn thành; 3. Bên ủy quyền, bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định. 4. Bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền chết, bị
icon_news
Trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu khác biết việc quản lý nhà ở
Sai. Vì theo quy định tại khoản 2 điều 122 Luật Nhà ở thì : “ Chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu khác biết việc ủy quyền quản lý nhà ở, trừ trường hợp người được ủy quyền quản lý nhà ở đồng thời là chủ sở hữu chung của nhà ở đó”
icon_news
Ủy quyền quản lý nhà ở thuộc sở hữu chung có phần sở hữu riêng
Đúng. Vì theo quy định khoản 1 tại điều 122 Luật Nhà ở thì “... Chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có phần sở hữu riêng được ủy quyền cho người khác quản lý phần quyền sở hữu riêng đó nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu khác.
12NextLast
Videos