Đỗ Quốc Dũng
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - CÔNG CHỨNG VIÊN - THÀNH VIÊN BAN CHUYÊN MÔN HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công chứng viên: Đỗ Quốc Dũng

Trình độ: Thạc sỹ Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2011

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0908447384

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 301

Địa chỉ Mail: quocdungcc4@gmail.com; quocdung@phongcongchung4tphcm.vn