Công chứng viên: Hồ Xuân Hương

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0906699021

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 305; xuanhuong@phongcongchu4ngtphcm.vn

Địa chỉ Mail: Xuanhuongcc4@gmail.com