Công chứng viên: Hoàng Thị Kim Tuyến

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2009

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0981707080

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 202

Địa chỉ Mail: hoangsa2001@yahoo.com; kimtuyen@phongcongchung4tphcm.vn