Công chứng viên: Huỳnh Hải Yến

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2022

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0983630315

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 303

Địa chỉ Mail: haiyen@phongcongchung4tphcm.vn