Công chứng viên: Nguyễn Thị Minh Châu

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0918053025

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 302

Địa chỉ Mail: Minhchaupcc4@gmail.com; minhchau@phongcongchung4tphcm.vn