Công chứng viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2020

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0919778826

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 203

Địa chỉ Mail: thuhienpcc4@gmail.com;ntthien@phongcongchung4tphcm.vn