Công chứng viên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2023

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0983398656

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 306

Địa chỉ Mail: nguyenthithuhuyencc4@gmail.com