Công chứng viên: Phan Thế Vinh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0918765909

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 103

Địa chỉ Mail: Thevinh.pcc4@gmail.com; thevinh@phongcongchung4tphcm.vn