Công chứng viên: Quản Huy Phương

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2004

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0903852872

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 102

Địa chỉ Mail: huyphuongpcc4@gmail.com; huyphuong@phongcongchung4tphcm.vn