Công chứng viên: Tạ Hoàng Anh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2009

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0906996364

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 205

Địa chỉ Mail: Tahoanganh2010@yahoo.com; hoanganh@phongcongchung4tphcm.vn