Công chứng viên: Trần Thị Kim Ngân

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2023

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0905862224

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 206

Địa chỉ Mail: kimnganpcc4@gmail.com