Công chứng viên: Võ Phước Lộc

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

Số điện thoại di động: 0908181200

Điện thoại cơ quan: 028.38117593 - số nội bộ: 304

Địa chỉ Mail: vophuocloccc4@gmail.com; phuocloc@phongcongchung4tphcm.vn