Nguyễn Mạnh Cường
TRƯỞNG PHÒNG – CÔNG CHỨNG VIÊN – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
    Sáng: 7h:30 - 11h:30 || Chiều: 13h:00 - 17h:00
    Thứ 7: Sáng: 7h:30 - 11h:30 || Chiều: Nghỉ    Chấp nhận file: jpg, png, pdf, doc, docx Dung lượng:3MB

    Qúy khách có yêu cầu đặt lịch hẹn với công chứng viên, vui lòng điền chính xác số điện thoại và địa chỉ email vì Phòng sẽ liên hệ với qúy khách để xác nhận lại lịch hẹn